Cách làm tròn số thập phân trong C/C – friend.com.vn

Làm Tròn Số Thập Phân Trong C/C++

Tại bài viết này, mính sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để làm tròn số thập phân trong cả hai ngôn ngữ lập trình C và C++

Vì sao phải làm tròn số thập phân trong C/C++ , rất nhiều bài toán, bài tập thực hành hay để thi yêu cầu bạn phải làm tròn số thập phân (thường là làm tròn đến phần thập phân thứ 2). Ví dụ , khi làm tròn đến phần thập phân thứ 2 số 1.415411 sẽ thành số 1.41 hoặc số 8 bạn phải in ra màn hình là số 8.00.

Cách làm tròn số thập phân ở hai ngôn ngữ lập trình C và C++ về cơ bản là khác nhau, chúng ta lần lượt tìm hiểu nhé!

1.Làm tròn số thập phân trong C

Cấu trúc:printf(“%0.<số phần thập phân cần làm tròn>f”,<tên biến>);

Ví dụ:

#include<stdio.h> void lamtron() float n, m, a; //khai bao bien kieu so thuc printf(“Nhap n: “); scanf(“%f”,&n); printf(“Nhap m: “); scanf(“%f”,&m); a=n/m; printf(“n ket qua: %0.2f”,a); // %0.2f lam tron bien a 2 so int main() lamtron(); return 0;

khi chạy sẽ cho kết quả như hình sau:

Nếu chưa làm tròn kết quả sẽ là:

Khi là số chia hết vẫn làm tròn đến phần thập phân thứ 2 như bình thường:

2. Làm tròn số thập phân trong C++

Cấu trúc:cout<<setprecisison(n)<<fixed<<tên biến;

trong đó n là số phần thập phân cần làm tròn.nếu bỏ qua lệnh fixed thì khi làm tròn sẽ k làm tròn đến phần thập phân không còn giá trịví dụ như số 2 sẽ k làm tròn thành 2.00 như ví dụ phía bên trên.

Ví dụ:

#include<bits/stdc++.h> // cau lenh goi tat ca thu vien trong C/C++ using namespace std; void lamtron() float n, m, a; cout<<“Nhap n: “; cin>>n; cout<<“Nhap m: “; cin>>m; a=n/m; cout<<“n Ket qua la: “<<setprecision(3)<<fixed<<a; int main() lamtron(); return 0;

Khi chạy đoạn code trên:

Trên đây là cách làm tròn số thập phân trong C/C++ , bạn đọc có ý kiến đóng góp, thắc măc vui lòng comment bên dưới.

Chúc bạn học tập thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *