Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Ngày nay, việc sử dụng internet là nhu cầu cần thiết của nhiều người. Bạn muốn chia sẻ wifi để thiết bị khác có thể kết nối cho nhu cầu làm việc hay giải trí khác ở điều kiện không có internet nhưng không biết phải làm thế nào. Hãy tham khảo bài viết hướng dẫn phát wifi từ điện thoại sau đây để biết cách thực hiện nhé.

vào Cài đặt

I. Cách phát WiFi từ điện thoại Android

1. Cách phát WiFi từ điện thoại Samsung Galaxy

Hướng dẫn nhanh

Vào Cài đặt > Chọn kết nối > Chọn chia sẻ kết nối internet > Bật điểm truy cập di động > Đổi tên và mật khẩu ở mục Điểm truy cập di động.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên bạn vào Cài đặt ở màn hình chính trên điện thoại.

vào kết nối

Bước 2: Sau đó chọn vào kết nối.

chia sẻ kết nối internet

Bước 3: Chọn chia sẻ kết nối internet.

bật Điểm truy cập di động

Bước 4: Kế tiếp bạn hãy bật Điểm truy cập di động như hình bên dưới. Như vậy, thiết bị khác có thể kết nối được wifi từ điện thoại của bạn rồi nhé.

đổi tên và mật khẩu

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi tên thiết bị hoặc mật khẩu thì chạm vào điểm truy cập di động. Sau đó, bạn có thể đặttên thiết bị và mật khẩu theo ý của bạn.

Vào Cài đặt ở màn hình chính

2. Cách phát WiFi từ điện thoại OPPO

Hướng dẫn nhanh

Chọn Cài đặt > Chọn các kết nối không dây > Chọn điểm truy cập cá nhân > Bật điểm truy cập cá nhân > Chọn tiếp cài đặt tên và mật khẩu > Đặt tên thiết bị, mật khẩu > Nhấn Ok.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào Cài đặt ở màn hình chính.

Chọn các kết nối không dây

Bước 2: Chọn các kết nối không dây.

Bạn chọn tiếp điểm truy cập cá nhân

Bước 3: Bạn chọn tiếp điểm truy cập cá nhân.

Bật điểm truy cập cá nhân

Bước 3: Tại mục Bật điểm truy cập cá nhân bạn gạt thanh gạt sang phải để bật như hình bên dưới.

cài đặt tên và mật khẩu

Bước 4: Để thiết lập tên và mật khẩu bạn chọn mục cài đặt tên và mật khẩu.

Đặt tên thiết bị, mật khẩu theo ý của bạn

Bước 5: Đặt tên thiết bị, mật khẩu theo ý của bạn sau đó bấm Ok để xác nhận.

Chọn cài đặt

3. Cách phát WiFi từ điện thoại Xiaomi

Hướng dẫn nhanh

Vào cài đặt > Chọn điểm phát sóng di động > Bật điểm phát sóng WiFi di động > chọn mục thiết lập điểm phát sóng WiFi di động để đặt tên WiFi và mật khẩu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên vào cài đặt chính trên điện thoại.

thay đổi tên wifi

Bước 2: Chọn mục điểm phát sóng di động.

đặt tên thiết bị

Bước 3: Khéo nút sang phải để bật điểm phát sóng WiFi di động.

chọn Điểm truy cập cá nhân

Bước 4: Để thay đổi tên WiFi và mật khẩu, bạn chọn mục thiết lập điểm phát sóng WiFi di động.

bật chế độ Cho phép người khác kết nối

Bước 5: Đặt tên và mật khẩu theo ý muốn > Bấm lưu ở biểu tượng chữ V.

chọn Mật khẩu Wi-Fi

4. Cách phát WiFi từ điện thoại Huawei

Hướng dẫn nhanh

Vào cài đặt > Chọn mục không dây & mạng > Chọn chia sẻ mạng & điểm phát sóng di động > Chọn điểm phát WiFi di động > Ấn nút bật bên phải tên thiết bị của bạn > Chọn cấu hình điểm phát sóng để đặt tên WiFi và mật khẩu >Bấm lưu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào cài đặt chính của điện thoại.

thiết lập mật khẩu

Bước 2: Chọn mục không dây & mạng.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 3: Chọn chia sẻ mạng & điểm phát sóng di động.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 4: Chọn điểm phát WiFi di động.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 5: kéo nút mở bên phải tên thiết bị của bạn sang phải để bật.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 6: Tại giao diện điểm phát WiFi di động > Chọn cấu hình điểm phát sóng để đặt tên WiFi và mật khẩu nếu muốn.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 7: Đặt tên và mật khẩu WiFi theo ý muốn của bạn > Bấm lưu để hoàn tất.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

II. Cách phát WiFi từ điện thoại iPhone

1. Hướng dẫn nhanh

Vào cài đặt > Chọn điểm truy cập cá nhân > Bật cho phép người khác kết nối.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn vào Cài đặt ở màn hình chính.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 2: Để thay đổi tên WiFi, bạn chọn Cài đặt chung.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 3: Chọn giới thiệu > Chọn Tên, sau đó đặt tên cho thiết bị của bạn.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 4: Để tiến hành chia sẻ wifi bạn chọn Điểm truy cập cá nhân ngoài giao diện của Cài đặt.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 5: Kéo thanh gạt sang phải để bật chế độ Cho phép người khác kết nối.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 6: Để thay đổi mật khẩu, tại giao diện Điểm truy cập cá nhân bạn chọn Mật khẩu Wi-Fi.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Bước 7: Đặt mật khẩu theo ý muốn và nhấn Xong để xác nhận.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iOS đơn giản nhất

Như vậy, chỉ với những thao tác đơn giản mà bài viết mang đến thì bạn có thể kết nối được WiFi từ điện thoại khác sau khi tìm thấy địa chỉ WiFi và nhập đúng mật khẩu. Thật tuyệt phải không nào? Nếu bạn muốn chia sẻ WiFi thì hãy thực hiện theo hướng dẫn trên nhé. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *