Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Với loạt bài Công thức tính gia tốc trọng trường Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính gia tốc trọng trường Vật Lí 10.

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

1. Khái niệm

– Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

– Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật như là sự rơi tự do.

– Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

– Gia tốc trọng trường (g) là gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật.

– Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g. Gia tốc rơi tự do ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau. Người ta thường lấy g ≈ 9,8 m/s2 hoặc g ≈ 10 m/s2 .

– Theo Niu – tơn thì trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên một vạt là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi là trọng tâm của vật. Độ lớn của trọng lực (tức trọng lượng) bằng:

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

2. Công thức

– Gia tốc rơi tự do: Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Trong đó:

+ h là độ cao của vật so với mặt đất (m)

+ M và R lần lượt là khối lượng và bán kính của Trái Đất

+ m là khối lượng của vật

– Nếu vật ở gần mặt đất (h < R) : Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

3. Kiến thức mở rộng

– Cũng như vận tốc, gia tốc trọng trường là đại lượng có hướng.

– Độ lớn của trọng lực: Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

– Lập tỉ số ta tính được gia tốc tại độ cao h so với mặt đất:

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Trong đó:

+ gh là gia tốc tại độ cao h so với mặt đất

+ g0 là gia tốc tại mặt đất

+ R là bán kính của Trái đất

+ h là độ cao của vật so với mặt đất

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Tìm gia tốc rơi tự do tại một nơi có độ cao bằng nửa bán kính trái đất. Biết gia tốc trọng trường tại mặt đất là g=10 m/s2.

Lời giải:

Gia tốc ở mặt đất: Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Gia tốc ở độ cao h: Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Câu 2: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt của mặt trăng là 1,6m/s2 và RMT = 1740km. Hỏi ở độ cao nào so với mặt trăng thì g = 1/9 gMT.

Lời giải:

Gia tốc ở mặt trăng: Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Gia tốc ở độ cao h: Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Công thức tính gia tốc trọng trường hay nhất

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

  • Công thức liên hệ gia tốc và vận tốc

  • Công thức liên hệ gia tốc và quãng đường

  • Công thức tính thời gian

  • Công thức chuyển động tròn đều

  • Công thức tính tốc độ góc

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại friend.com.vn

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *