Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Giữa học kì 1

Môn: Tin học 6

Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Thông tin trong máy tính cần được biểu diễn dưới dạng

A. âm thanh B. hình ảnh C. dãy bit D. văn bản

Câu 2: Dãy bit là dãy chỉ gồm

A. 0 và 1 B. 2 và 3 C. 4 và 5 D. 6 và 7

Câu 3: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các khối chức năng

A. Bộ xử lý trung tâm (CPU) B. Bộ nhớ

C. Thiết bị vào/ra D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu 4: CPU là

A. Trái tim của máy tính B. Bộ não của máy tính

C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai

Câu 5: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

A. Tính toán nhanh, độ chính xác cao;

B. Lưu trữ lớn, có năng lực tư duy như con người;

C. Nhận biết được tất cả các loại thông tin như con người;

D. Tính toán nhanh, độ chính xác cao, lưu trữ lớn.

Câu 6: Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là:

A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói; B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;

C. Các con số, hình ảnh, văn bản; D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano.

Câu 7: Đâu là thiết bị nhập dữ liệu trong các thiết bị sau

A. bàn phím B. chuột C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai

Câu 8: Windows XP là

A. phần mềm hệ thống B. phần mềm ứng dụng

C. bộ nhớ D. Tất cả đều sai

Câu 9: Quá trình xử lí thông tin ba bước đó là:

A. Xử lí thông tin-xuất thông tin ra màn hình-in ra giấy;

B. Nhập thông tin-xử lí thông tin-xuất thông tin

C. Nhập thông tin-xuất thông tin-xử lí thông tin;

D. Xử lí thông tin-in ra giấy-sửa đổi thông tin

Câu 10: Đâu là các thiết bị nhập dữ liệu?

A. Màn hình cảm ứng, loa, máy in B. Chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng

C. Bàn phím, loa, máy in D. Màn hình, máy in, bàn phím.

PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1:(1.5 điểm) Thông tin là gì? Cho ví dụ?

Câu 2:(1 điểm) Em hãy trình bày những khả năng của máy tính điện tử?

Câu 3:(2,5 điểm) Hãy đổi các đơn vị đo lượng thông tin sau :

3 MB=………KB 0,5 GB= …MB

56 Bit=……B 3 byte =……Bit

2 MB=……GB

Đáp án & Thang điểm

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ/A C A D B D B C A B C

2. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:(1.5 điểm)

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. (1điểm)

– Ví dụ: Tiếng trống trường báo cho em biết đến giờ ra chơi hay vào lớp; tín hiệu xanh đỏ của đèn giao thông cho biết khi nào có thể qua đường,… (0.5 điểm)

Câu 2:(1 điểm)

Những khả năng mà máy tính có thể thực hiện được là:

+ Khả năng tính toán nhanh. (0.25 điểm)

+ Tính toán với độ chính xác cao. (0.25 điểm)

+ Khả năng lưu trữ lớn. (0.25 điểm)

+ Khả năng làm việc không mệt mỏi. (0.25 điểm)

Câu 3:(2,5 điểm) Hãy đổi các đơn vị đo lượng thông tin sau :

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 1)

Mỗi câu đúng được 0,5 đ

Các Đề kiểm tra Tin học lớp 6 có đáp án, cực hay khác:

  • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 2)
  • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 3)
  • Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 6 có đáp án (Đề 4)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại friend.com.vn

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *