Hướng dẫn đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016 nhanh chóng 1/2022

Ngắt trang bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang

Ngắt trang giúp cho các bạn có thể tạo Section mới cho văn bản, Section mới này bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang đến hết văn bản. Mỗi Section các bạn có thể đánh số trang khác nhau, không liên quan đến nhau. Để ngắt trang các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang như hình dưới.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Tiếp theo chọn thẻ Layout -> Breaks -> Next Page.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Như vậy các bạn đã tách văn bản thành 2 Section, Section 2 bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word

Chọn Insert -> Page Number -> chọn vị trí và kiểu đánh số trang. Lúc này số trang vẫn được đánh liên tiếp từ Section 1 đến Section 2.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Thiết lập số trang tự động

Bước thiết lập này giúp cho số trang ở mỗi Section đều bắt đầu từ một số mà bạn sẽ thiết lập (ví dụ: nếu thiết lập là số trang bắt đầu là 1 thì Section 1 các trang cũng được đánh số từ 1, Section 2 các trang cũng được đánh số từ 1).

Chọn Insert -> Page Number -> Format Page Numbers.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Xuất hiện Format Page Numbers các bạn chọn kiểu số trong ô Number format, chọn Start at là 1 (hoặc là số bất kỳ bạn muốn đánh từ đầu các Section). Nhấn OK để đóng lại.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Sau khi đã thiết lập xong, như vậy cả Section 1 và Section 2 đều được đánh số trang bắt đầu từ 1.

Ngắt liên kết giữa hai Section

Vẫn tại giao diện headerfooter, để ngắt liên kết giữa hai Section các bạn chọn thẻ Design -> nhấn để bỏ chọn Link to Previous để ngắt liên kết giữa 2 section.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Xóa số trang ở Section 1

Sau khi đã ngắt liên kết giữa 2 Section, thì 2 Section đã không liên quan đến nhau. Các bạn chỉ muốn đánh số trang từ trang mà bạn đã ngắt trang (Section 2) thì các bạn cần xóa số trang ở Section 1. Đặt con trỏ chuột vào số trang của Section 1 và chọn Insert -> Page Number -> Remove Page Numbers.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Như vậy các bạn đã xóa xong số trang trên Section 1, còn lại số trang trên Section 2 cũng là số trang được đánh từ trang bất kỳ mà bạn muốn.

huong-dan-danh-so-trang-tu-trang-bat-ky-trong-word-nhanh-chong

Như vậy chỉ với 5 bước mà bài viết đã hướng dẫn, các bạn đã có thể đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Bài viết tham khảo!!!

Cách làm mục lục tự động trong Word 2003, 2010, 2013, 2016

× Tải Slide Powerpoint miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *