Số N là gì? Số 0 có phải là số tự nhiên trong toán học không

Số tự nhiên N là gì, định nghĩa khái niệm cơ bản của Số tự nhiên trong Toán học và những kiến thức cơ bản cần nắm vững về Số tự nhiên. Đây là khái niệm vô cùng cơ bản, nhưng cũng có một số câu hỏi mà bạn sẽ dễ nhầm lẫn và chưa hẳn đã chắc chắn về kiến thức mình biết, như ký hiệu số tự nhiên là gì hay số 0 có phải là số tự nhiên hay không? friend.com.vn sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn.

Tham khảo Các tập hợp số:

  • N: Tập hợp số tự nhiên (Natural numbers)
  • Z: Tập hợp số nguyên (Integers)
  • Q: Tập hợp số hữu tỉ (Rational numbers)
  • I = RQ: Tập hợp số vô tỉ (Irrational numbers)
  • R: Tập hợp số thực (Real numbers)

Số tự nhiên N là gì, định nghĩa khái niệm số tự nhiên trong toán học

Số tự nhiên là gì?

Có 2 định nghĩa số tự nhiên N phổ biến như sau: Số tự nhiên là một số nguyên dương (1, 2, 3, 4,…) hoặc là một số nguyên không âm (0, 1, 2, 3, 4,…). Chuẩn Việt Nam thì dùng định nghĩa thứ 2. Số tự nhiên được dùng với hai mục đích chính: có thể được dùng để đếm, và có thể dùng để sắp xếp thứ bậc.

Số tự nhiên N tiếng Anh là: Natural numbers.

Định nghĩa số tự nhiên lớp 6: Các số 0; 1; 2; 3; 4…. là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy N = 0; 1; 2; 3…. Tập hợp các số tự nhiên khác O được kí hiệu là N*, N* = 1; 2; 3;…

Để tránh nhầm lẫn về việc tập hợp số tự nhiên có số không hay không, đôi khi người ta thêm số 0 và để ám chỉ chứa số không, hoặc * để chỉ tập hợp không có số 0. Cụ thể:

ℕ0 = ℕ0 = 0, 1, 2, …

ℕ* = ℕ1 = ℕ>0 = 1, 2, …

Số 0 có phải là số tự nhiên hay không?

Đây là câu hỏi vô cùng quan trọng, ở Việt Nam thì thống nhất chung là số tự nhiên bao gồm cả số 0, cái này theo kiểu Pháp, khác với kiểu Anh – Mỹ. Ngoài ra, chúng ta cần biết một số điều như sau:

  • Để viết số tự nhiên người ta dùng 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các chữ số đều nhỏ hơn 10.
  • 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
  • Các số lẻ có chữ số hàng đơn vị là: 1, 3, 5, 7, 9. Các số chẵn có chữ số ở hàng đơn vị là: 0, 2, 4, 6, 8.
  • Hai số tự nhiên liên tiếp chúng hơn, kém nhau 1 đơn vị. Hai số chẵn (lẻ) liên tiếp chúng hơn kém nhau 2 đơn vị.

Trên đây, friend.com.vn đã giải thích khái niệm cơ bản của tập hợp số tự nhiên là gì và ký hiệu ra sao. Bạn nên nhớ kiến thức này để khi đọc các sách về toán học có thể hiểu được tác giả đang nói đến tập hợp số N là gì, nó có gồm số 0 hay không.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *