Thế kỷ là gì? Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm nào? XIX là thế kỷ bao nhiêu? | friend.com.vn

Thế kỷ là gì? Thế kỷ bắt đầu từ năm nào? Thập niên, thế kỷ, thiên niên kỷ là bao nhiêu năm? Cùng Loan tìm câu trả lời cho câu hỏi: Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm nào? Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm nào nhé!

Thế kỷ là gì? 1 thế kỷ bao nhiêu năm?

Theo lịch Gregory, thế kỷ là quãng thời gian kéo dài 100 năm. Thế kỷ đầu tiên bắt đầu vào ngày 1/1/1 và kết thúc ngày 31/12/100. Tương tự, thế kỷ thứ 2 sẽ bắt đầu từ 1/1/101 đến hết 31/12/200.

Công thức chung ở đây là: Thế kỷ thứ N bắt đầu từ 1/1/năm [(Nx100) – 99] và kết thúc vào 31/12/năm Nx100. Do trước Công nguyên (TCN) tính từ năm 100 (TCN) đến năm thứ 1 (TCN) nên không có thế kỷ 0.

Nhưng theo lịch thiên văn thì chúng ta có năm 0 (tức là năm thứ 1 theo lịch Gregory). Do đó, thế kỷ thứ nhất theo lịch thiên văn bắt đầu vào năm 0, kết thúc vào năm 99.

Thế kỷ là gì? Thế kỷ bắt đầu từ năm nào? Thế kỷ là gì? Thế kỷ bắt đầu từ năm nào?

Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm nào? Thế kỷ 21 bắt đầu từ năm nào?

Theo lịch Gregory Theo lịch Thiên văn Thế kỷ 20 bắt đầu từ 1/1/1901, kết thúc vào 31/12/2000 Thế kỷ 20 bắt đầu từ 1/1/1900, kết thúc vào 31/12/1999 Thế kỷ 21 bắt đầu từ 1/1/2001, kết thúc vào 31/12/2100 Thế kỷ 21 bắt đầu từ 1/1/2000, kết thúc vào 31/12/2099

Như vậy, Thập niên, Thế kỷ, Thiên niên kỷ là bao nhiêu năm?

Hỏi đáp:

  • Thập niên bao nhiêu năm? → 1 thập niên = 10 năm = 3650 ngày
  • Thế kỷ bao nhiêu năm? → 1 thế kỷ = 10 thập niên = 100 năm = 36500 ngày
  • Thiên niên kỷ bao nhiêu năm? → 1 thiên niên kỷ = 10 thế kỷ = 100 thập kỷ = 1000 năm = 365000 ngày

XIX là thế kỷ bao nhiêu?

Trả lời:

Thế kỷ 19 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1801 đến hết năm 1900, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory (tức là lịch cổ). Nhưng theo Lịch thiên văn, Thế kỷ 19 được bắt đầu từ ngày 1/1/1800 và kết thúc vào ngày 31/12/1899.

Đôi khi những sử gia gọi thời kỳ “Thế kỷ XIX” là thời gian kéo dài từ năm 1815 (do Hội nghị Wien) tới năm 1914 (do Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu). Thay vì đó, Eric Hobsbawm gọi “Thế kỷ dài 19” là thời gian kéo dài từ 1789 đến 1914.

Trích nguồn từ friend.com.vn/wiki/Thế kỷ XIX

Loan hy vọng qua bài viết bạn đã trả lời được 3 câu hỏi: Thế kỷ là gì? Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm nào? Thập niên, thế kỷ, thiên niên kỷ là bao nhiêu năm.

Đọc thêm:

  • Đú trend nghĩa là gì?
  • Cách kiếm tiền online tại nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *