Vé Tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới – Vé Tàu Hỏa

Vé tàu từ Ga Hà Nội đi Đồng Hới có giá khoảng 478,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 522Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Hà Nội đi Đồng Hới, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới.

  • Vé Tàu từ ga Hà Nội đi Đông Hà
  • Vé Tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Đăng
So sánh Vé Tàu với Máy Bay

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Đồng Hới, danh sách các tàu chạy từ Ga Hà Nội đi Ga Đồng Hới và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Ga Hà Nội

Để đi qua 522Km đường sắt từ Ga Hà Nội đi Đồng Hới, tàu chạy hết khoảng 9 Giờ 32 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Hà Nội đi Đồng Hới có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới

Tên tàu Ga Hà Nội Ga Đồng Hới Tổng thời gian Tàu SE7 06:00 16:22 10 Giờ 22 phút Tàu SE5 09:00 19:15 10 Giờ 15 phút Tàu SE9 14:30 01:21 10 Giờ 51 phút Tàu SE3 19:30 05:21 9 Giờ 51 phút Tàu SE19 20:10 05:59 9 Giờ 49 phút Tàu SE1 22:20 07:52 9 Giờ 32 phút

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 478,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Đồng Hới mỗi ngày.

Bảng giá Vé Hà Nội Đồng Hới của tàu SE7

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫) 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 745,000 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 775,000 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 695,000 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 725,000 5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 686,000 6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 633,000 7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 550,000 8 Ghế phụ GP 239,000 9 Ngồi cứng điều hòa NCL 331,000 10 Ngồi mềm điều hòa NML 425,000 11 Ngồi mềm điều hòa NMLV 435,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới của tàu SE7

Bảng giá Vé Hà Nội Đồng Hới của tàu SE5

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫) 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 745,000 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 745,000 3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 775,000 4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 775,000 5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 692,000 6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 692,000 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 722,000 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 722,000 9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 686,000 10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 633,000 11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 550,000 12 Ghế phụ GP 239,000 13 Ngồi cứng NC 291,000 14 Ngồi mềm điều hòa NML 425,000 15 Ngồi mềm điều hòa NMLV 435,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới của tàu SE5

Bảng giá Vé Hà Nội Đồng Hới của tàu SE9

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫) 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 730,000 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 760,000 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 672,000 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 702,000 5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 673,000 6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 621,000 7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 540,000 8 Ghế phụ GP 235,000 9 Ngồi cứng NC 286,000 10 Ngồi mềm điều hòa NML 417,000 11 Ngồi mềm điều hòa NMLV 427,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới của tàu SE9

Bảng giá Vé Hà Nội Đồng Hới của tàu SE3

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫) 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 770,000 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 800,000 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 706,000 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 736,000 5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 696,000 6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 612,000 7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 568,000 8 Ghế phụ GP 298,000 9 Ngồi mềm điều hòa NML56 459,000 10 Ngồi mềm điều hòa NML56V 469,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới của tàu SE3

Bảng giá Vé Hà Nội Đồng Hới của tàu SE19

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫) 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 655,000 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 700,000 3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 730,000 4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 685,000 5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 600,000 6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 640,000 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 670,000 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 630,000 9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M 1,340,000 10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 585,000 11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 550,000 12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 465,000 13 Ghế phụ GP 236,000 14 Ngồi mềm điều hòa NML56 465,000 15 Ngồi mềm điều hòa NML56V 475,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới của tàu SE19

Bảng giá Vé Hà Nội Đồng Hới của tàu SE1

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫) 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 786,000 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 786,000 3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 816,000 4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 816,000 5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 710,000 6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 710,000 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 740,000 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 740,000 9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M 1,511,000 10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M 711,000 11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M 624,000 12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M 580,000 13 Ghế phụ GP 304,000 14 Ngồi mềm điều hòa NML56 468,000 15 Ngồi mềm điều hòa NML56V 478,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Hà Nội, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới hoặc qua điện thoại 02473 053 053 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đồng Hới và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Đồng Hới.

Sau khi đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Hà Nội Đồng Hới. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Hà Nội Đồng Hới của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Hà Nội Đồng Hới

  • Số điện thoại bán vé tàu Hà Nội Đồng Hới: 02473 053 053
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Hà Nội: 0335 023 023 – 0383 083 083
  • Thông tin về Giờ tàu ga Hà Nội: 02473 470 303
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Hà Nội: 1900 636 212
  • Địa chỉ ga Hà Nội: 120 Đường Lê Duẩn, Văn Miếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Tổng đài Đại lý vé máy bay Bamboo Airways tại Hà Nội: 1900 1812
Đại lý bán vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Hà Nội Đồng Hới toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

Vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Liên hệ đặt ve tau Hà Nội Đồng Hới trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Hà Nội Đồng Hới giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Hà Nội Đồng Hới

Vé Tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới - Vé Tàu Hỏa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *