5 Cách đổi tên tài khoản Administrator trong Windows 10 – Windows789

Windows bao gồm một tài khoản built-in Administrator, đôi khi được gọi là Tài khoản quản trị viên cấp cao, thường là mục tiêu của tin tặc máy tính và phần mềm độc hại với mục đích xấu. Do đó, có thể là một ý tưởng hay khi đổi tên tài khoản Quản trị viên này trong hệ thống Windows 10/8/7 của bạn.

Contents

Đổi tên tài khoản quản trị viên trong Windows 10

Nếu bạn muốn đổi tên tài khoản Quản trị viên của mình, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

  1. Computer Management
  2. GPO
  3. Command-Line
  4. Control Panel
  5. Free tool RenameUser.

1] Computer Management

Từ Menu WinX của Windows 10, hãy mở Computer Management. Mở rộng Local Users and Groups > Users. Bây giờ trong ngăn giữa, hãy chọn và nhấp chuột phải vào tài khoản quản trị viên bạn muốn đổi tên và từ tùy chọn trình đơn ngữ cảnh, hãy nhấp vào Rename. Bạn có thể đổi tên bất kỳ tài khoản Quản trị viên nào theo cách này.

Đổi tên tài khoản quản trị viên Windows

2] Group Policy

Bạn có thể sử dụng một Control Panel để đổi tên tài khoản quản trị viên. Để theo cách này, chạy Control UserPasswords2 và nhấn Enter.

admin-acnt-rename

Trong tab Users, chọn tên người dùng và nhấp vào nút Properties. Bạn sẽ có thể đổi tên nó trong tab General. Phương pháp này sẽ cho phép bạn đổi tên tài khoản Quản trị viên đang hoạt động và được kích hoạt.

3]Dòng lệnh

Nếu hệ điều hành Windows của bạn có Group Policy Editor, hãy làm như sau. Chạy friend.com.vn để mở Local Group Policy Editor. Tiếp theo, điều hướng như sau: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies và chọn Security Options.

Tìm thấy Accounts: Rename administrator account và nhấp đúp vào nó.

đổi tên Group Policy quản trị

Trong hộp cấu hình mở ra, dưới tab Local Security Setting, bạn sẽ có thể đổi tên Quản trị viên trong hộp văn bản. Nhấp vào Apply > OK và thoát. Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ có thể đổi tên tài khoản Quản trị viên tích hợp sẵn.

4]Control Panel

Bạn cũng có thể sử dụng dòng lệnh để đổi tên tài khoản quản trị. Mở cửa sổ nhắc lệnh nâng cao và sử dụng lệnh sau cho tiện ích WMIC, thay thế CustomAdminname bằng tên bạn muốn.

wmic useraccount where name=’Administrator’ call rename name=’CustomAdminName’

5]Công cụ miễn phí RenameUser

Đổi tên người dùng là một công cụ miễn phí điều đó sẽ giúp bạn đổi tên tài khoản quản trị viên. Bạn có thể tải xuống từ đây.

Vì đó là tài khoản người dùng quản trị viên mà bạn sẽ xử lý, hãy cẩn thận khi bạn đổi tên nó. Nếu cần, hãy ghi lại tên và mật khẩu mới trên một mảnh giấy.

Đổi tên tài khoản quản trị viên Windows

  • Thẻ: Người quản lý, Tài khoản người dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *